Nilalaman > Pamumuhay sa Elementarya > 4.Pag-aaral sa labas ng Paaralan, Pag-aaral sa Kalikasan, Ekskursiyon

4.Pag-aaral sa labas ng Paaralan, Pag-aaral sa Kalikasan, Ekskursiyon

Pag-aaral sa labas ng paaralan at Ekskursyon

 Ang layunin ng gawain ito ay upang magkaroon ng pagkakataon na matutunan at  mapag-aralan ang mga bagay sa labas ng eskuwelahan tungkol sa kapaligiran at ibat-ibang lugar. Ikinatutuwa ng mga estudyante ang gawaing ito sapagkat iba ang pakiramdam ng pag-aaral sa labas ng eskuwelahan. Ang mga estudyante ay sasakay ng bus o tren sa pag-biyahe, at kakain ng dalang baon na pagkain. Ang mga estudyante ay kikilos ng grupo upang matuto kung paano makisama. Magandang karanasan ito upang matuto ng mabuting asal. Ang pag-aaral sa labas ng eskuwelahan at ekskursiyon ay bahagi ng kurikulum. Upang magkaroon ng kasayahan at makahulugan karanasan, ilagay sa isip ang mga sumusunod na bagay.

 • Siguraduhin na walang makakalimutan na bagay.
  …Ilalagay ang mga dadalhin sa napsak.
  Siguraduhin na ihanda ang mga dalahin ng mga bata, kailangan suriin ng magulang kung walang nakalimutan.

 • Basahin mabuti ang talatakdaan at mag-ingat sa kalusugan.

Out-of-school Learning

Klaseng Panlabas

 Tinatawag ang klaseng ito na klaseng Panlabas o pagsasanay na tumigil sa ibang lugar ng panandalian. Ang layunin ng klaseng ito ay upang sanayin ang mga estudyante na magkaroon ng malakas na pangangatawan, maging independiyente, pakikipagtulungan at pagpapahalaga sa kapaligiran. Ang paglayo ng panandalian sa pamilya at bahay ang importanteng layunin ng gawaing ito. Ang mga gawain ay gaganapin sa labas. Magluluto ng pagkain, matutulog sa tolda (tent) at mga bagay na hindi ginagawa sa pangkaraniwang pamumuhay.Mararanasan nila ang hirap ng pag-camping subalit ang mga bagay na natutunan dito ay magiging magandang karanasan. Siguraduhin na intindihin ang nilalaman ng gawain at ihanda ang mga bagay na kinakailangan dalhin.

 Siguraduhin na ipag-bigay alam sa guro ang tungkol sa kalusugan at mga alalahanin tungkol sa bata.Ipaalam sa guro kung kinakailangan na magpunta ng ilang beses sa palikuran sa gabi o araw.

 1. Maraming bagay na kinakailangan dalhin. Siguraduhin lamang na ang maghahanda ng dadalhin ay estudyante na magdadala nito o sa harap ng estudyante upang malaman nya kung ano at saan nakalagay ang kanyang gamit.
 2. Mayroon eskuwelahan na pinagdadala ang mga estudyante na dalhin ang kopya ng Hoken Sho (Insurance card) at kung saan maaaring tawagan ang magulang sa oras ng biglaang pangyayari.
 3. Ang kalusugan ng estudyante ang pinaka-importante. Mag-ingat sa kondisyon ng katawan at maghanda hanggang sa araw ng pag-alis.
 4. Mag handa ng malaking bag o napsak sapagkat maraming bagay na dapat dalhin katulad ng Bota, Kapote, Gamot laban sa insekto at plashlayt, maaaring maguguluhan ang mga bata kung paano at saan ilalagay ang mga bagay na dapat dalhin. Pagkatapos basahin ang sulat ng impormasyon mula sa eskuwelahan, kailangan ihanda nang maaga ang mga bagay na dadalhin ng estudyante.

* Karamihan sa eskuwelahan, ang mga nasa grade 5 pataas ay magpapalipas ng dalawang gabi Sa ibang eskuwelahan, ang mga nasa grade 4 ay magpapalipas ng isang gabi sa pag-aaral na ito.

Outdoor Class

Maikling Paglalakbay

 Ang maikling paglalakbay ay isa sa pinakamahalagang karanasan para sa mga estudyante ng grade 6. Ang mga estudyante ang magtatatag ng mga dapat gawin sa kanilang paglalakbay batay sa mga dapat pag-aralan na nilalaman ng kurikulum, etika, gawain ng klase at pagpupulong ng bawat grado. Ang mga estudyante ay magbubuo at magpapahayag ng kanilang mga natutunan sa gawain ito, pagkagaling sa paglalakbay.
 Karamihan na pinipiling lugar na pupuntahan ay ibang lunsod o bayan. Binibigyan ng unang kahalagahan ang kalusugan ng mga bata dahilan sa paghiwalay sa pamilya. Ipinakikiusap sa mga estudyante na mag-ingat sa kalusugan bago dumating ang araw ng paglalakbay.

Siguraduhin na masanay na gawin ang mga bagay na nakasulat sa ibaba.

 1. Tignan MULI kung kumpleto ang mga bagay na dapat dalhin pagkatapos ihanda.
 2. Tignan kung may naka-sulat na pangalan sa sariling mga gamit.
 3. Tignan kung tama ang halaga ng baong pera.
 4. Tignan ang kalusugan ng bata, at siguraduhin na ang bata ay masigla at malusog.

School trip
Paglalakbay sa Lugar ng Tochigi (Templo sa Nikko Toshogu )