Nilalaman > Pamumuhay sa Elementarya > 10. Hakbang sa Pagligtas sa Malaking Kapahamakan ng mga Mag-aaral

 

10. Hakbang sa Pagligtas sa Malaking Kapahamakan ng mga Mag-aaral

 

Pagsasanay sa Malaking Kapahamakan

 Sa eskuwelahan, ang paghahanda para sa malaking kapahamakan, katulad ng lindol at sunog, at krimen, ang paaralan ay mayroong listahan ng mga hakbang upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante. Ilang beses sa isang taon, lahat ng estudyante ay kinakailangan magsanay para sa anumang kapahamakan, sa pagsasanay na ito tinuturuan ang mga estudyante kung ano ang nararapat gawin sa oras nang mahinahon.

Kanlungan o Ligtas na Lugar

 Mga Institusyon katulad ng Eskuwelahan at pang taong bayang lugar ay tinatawag na “kanlungan o ligtas na lugar” sa oras ng malaking trahedya.

 “Listahan ng mga institusyon na ligtas na lugar sa lunsod ng Yamagata”

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/sub6/bousai/a97eahinannbasyo.html

Nararapat Gawin kapag Lumindol

 Kapag lumindol, ang mahalagang balita at impormasyon ay ipapahayag sa wikang Hapon,Ingles,Portugal , Espanya, Intsik (Kontinental), Intsik (Taiwan), Intsik-Korean (Hangul) at Tagalog.

 “Pundasyon na pang bayan – Pandaigdig na kapisanan sa Lunsod ng Shiga – Kasulatan tungkol sa mga dapat gawin sa oras ng Lindol”

http://www.s-i-a.or.jp/gaikokuseki/jisin/index.htm

Paraan ng pagpapadala ng impormasyon sa magulang

 Ang sanggunian ng edukasyon sa lunsod ng Yamagata ay nagsagawa ng paraan ng pagpapadala ng impormasyon tungkol sa kahina-hinalang tao kapag may pangyayari na naging biktima ay isang bata. Ito ay pagpapadala ng mga impormasyon bilang e-mail na maaaring gamitin ng sinuman na mayroong mobile phone. Gamitin lamang ang mobile phone para makapag-parehistro sa website. Bago magpa-rehistro, basahin lamang mabuti ang mga bagay na dapat “ingatan”.

 “Abot Yamagata Mobile Website”(Hapon lamang)

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/m/kodomoanzen/2ef31pd1130112801.html

Pag-konsulta tungkol sa “Ijime”(Pang-aapi)

 Ang Komite ng Edukasyon sa Lunsod ng Yamagata ay nagtatag ng paraan na maaaring komunsulta sa loob ng dalawamput-apat na oras. Tignan lamang ang mga detalye sa ibaba.

“24-na oras na Pag-konsulta tungkol sa “Ijime”
TEL: 023-654-8383

lba Pa

 Ang Pag-uumit at Pangunguha ng gamit ng iba ay isang krimen!

 Iba-iba ang batas sa bawat bansa. Mayroon bansa na ang pag-uumit at pangunguha ng bagay ng ibang tao ay hindi labag sa batas.
Sa japan,hindi lang ito labag sa batas kundi labag din ito sa kanilang kagandahang-asal.

Halimbawa,ang pag-uumit ng 1 yen o 1 kendi sa tindahan o kaya pagkuha ng bagay na nakalimutan at naiwan sa ibang tao ay labag din sa batas.Hindi lang ito matitira bilang rekord mo,may pagkakataon din na tumanggap ng kaparusahan.

May mga halimbawa na nangyari at napa-balita sa artikulo ng diyaryo noong Oktubre 2013,may kaso na hinuli ng pulisya dahilan sa pangunguha ng gulay sa taniman (sa halagang 100 yen),at may kaso rin na nahuli sa akto sa pag-uumit ng 5 bagay sa supermarket(sa halagang 1,000 yen)

Sa katotohanan,dahilan sa kakulangan ng pag-unawa sa batas ng ilang mga kabataan,kaya't magaang ang kanilang loob sa pag-umit at pagkuha ng gamit ng ibang tao.Gayunpaman,ipinapaalam ito sa mga paaralan at isinusuplong din sa pulisya,kaya naman may mga bata rin na nasasangkot sa mga di-inaasahang kaguluhan.

Tandaang mabuti na hindi dapat kuhanin ang bagay na pag-aari ng ibang tao!

Kapag nakapulot ng bagay na hindi sa'yo,dalhin mo ito sa police box o quarters ng pulisya.

Dahil hahanapin iyon ng may-ari.