Nilalaman > Junior Hayskul > 8.Mga Hakbang sa Kaligtasan ng mga Bata

8.Mga Hakbang sa Kaligtasan ng mga Bata

 Tignan ang ika-10 parte ng aklat ”Pamumuhay sa Elementarya” tungkol sa Mga Hakbang sa Kaligtasan ng mga Bata“

Tungkol sa cell phones

 Magtanong sa bawat eskuwelahan kung maaaring gumamit ng cellphone. At kung maaaring dalhin ng estudyante ang cellphone sa eskuwelahan.